Shoe Defense played 8158 times.
1 Gracz, Flash, Obrona, Rzucanie

Gry górę - Nowe Gry - Gry losowe

Do you like this game? /

Description: Angry dziennikarze rzucania buty na ciebie. Staraj si? unika? ich tak d?ugo, jak mo?na i zdobywasz punkty w zale?no?ci od wielko?ci buta.

Controls: U?yj myszy interakcji.

Dodaj tę grę do swojej strony internetowej!


Skopiować ten kod do swojej strony