Shadow Factory played 7312 times.
1 Gracz, Flash, Przeszkoda, Przygoda, Ro?liny

Gry górę - Nowe Gry - Gry losowe

Do you like this game? /

Description: W dniu 29 wrze?nia roku 2211 dwch z pi?ciu reaktorw w elektrowni j?drowej SNP511 zosta?o zamkni?te. Twoim zadaniem jest zbadanie ro?lin i zebra? informacje na temat poziomw promieniowania.

Controls: Klawisz strza?ki w gr? - Aby przyspieszy?
Strza?ka w d? - hamowanie / do ty?u
Strza?ka w lewo / prawo - Aby obrci?
X - Do odrzucenia
S - Sound On / Off

Dodaj tę grę do swojej strony internetowej!


Skopiować ten kod do swojej strony