Cantankerous Tank played 24252 times.
1 Gracz, Flash, Dzia?ania, Shoot Em Up, Strzelanie, 2 Graczy, Zbiornik, Ulica

Gry górę - Nowe Gry - Gry losowe

Do you like this game? /

Description: Ca?kowicie zniweczy? miasta u?yciu niszczyciel moc swojego zbiornika.

Controls: 1 Player:
H, K - Przenie?.
J - odwrcona.
U - Jump.
A / D - Cel Cannon.
S - Rakietowych.
Spacebar - Fire Cannon.

2 Player:
Lewo / Prawo Arrow Keys - Przenie?.
Numpad 0 - Fire.
Numpad 4, 6 - Cel.

Dodaj tę grę do swojej strony internetowej!


Skopiować ten kod do swojej strony