Cube Runner played 2789158 times.
1 Gracz, Flash, Lataj?cy

Gry górę - Nowe Gry - Gry losowe

Do you like this game? /

Description: Odtwrz tak d?ugo, jak mo?esz bez uzyskiwania dotkni?tych kostki.

Controls: Lewy klawisz strza?ki - lewo. PRAWA strza?k? - Przenie? w prawo.

Dodaj tę grę do swojej strony internetowej!


Skopiować ten kod do swojej strony