Kick Ups played 9171 times.
1 Gracz, Flash, Sporty, Pi?ka, Pi?ka No?na, Pi?ka No?na

Gry górę - Nowe Gry - Gry losowe

Do you like this game? /

Description: Celem gry jest utrzyma? pi?k? w powietrzu tak d?ugo, jak ewentualnie mo?na.

Controls: U?yj myszki do interakcji

Dodaj tę grę do swojej strony internetowej!


Skopiować ten kod do swojej strony