Tunnel Maze played 11156 times.
1 Gracz, Flash, Przeszkoda, Robots

Gry górę - Nowe Gry - Gry losowe

Do you like this game? /

Description: Pomoc ta robota dosta? do ko?ca tunelu unikaj?c przeszkd na jego drodze.

Controls: Lewo / Prawo Arrow Keys - Aby przenie??.
Strza?ka w gr? Klucz - Jump.
Strza?ka w d? Key - Dodge.

Dodaj tę grę do swojej strony internetowej!


Skopiować ten kod do swojej strony