Fighting School played 3598 times.
1 Gracz, Flash, Dzia?ania, Walki

Gry górę - Nowe Gry - Gry losowe

Do you like this game? /

Description: Pomoc student walki z?ych facetw w jego szkole, szczeglne uprawnienie w??czone. Mi?ej zabawy!

Controls: Strza?ka w gr? Klucz - Jump.
Lewo / Prawo Arrow Keys - Aby przenie??.
Spacebar - Attack.
Strza?ka w d? Key - Special Attack.

Dodaj tę grę do swojej strony internetowej!


Skopiować ten kod do swojej strony