Nacho Kung Fu played 5929 times.
1 Gracz, Flash, Zabawa, Walki, Beat Em Up, Punch, Kung Fu

Gry górę - Nowe Gry - Gry losowe

Do you like this game? /

Description: Jeste? Nacho i wszystko co musisz zrobi?, to do walki z r?nych bojownikw z ca?ego miasta, przy u?yciu specjalnych wrestling moves. B?d? gotw do walki z r?nymi przeciwnikami. Uzupe?ni? licznik, aby odblokowa? nowe ruchy, jak post?py na ka?dym poziomie. Good luck Nacho!

Controls: Lewo / Prawo Arrow Keys - Przenie?.
Liczba Pad - Wrestling przemieszcza.

Dodaj tę grę do swojej strony internetowej!


Skopiować ten kod do swojej strony