Avatar Arena played 291540 times.
1 Gracz, Flash, Dzia?ania, Walki, Beat Em Up, Magia

Gry górę - Nowe Gry - Gry losowe

Do you like this game? /

Description: Stwrz swj charakter i wyzwanie najlepszych ?wiatowych gi?tarki! Wybierz swj nard i walki z 20 gi?tarki w tym ostatecznym turnieju. Good luck to you kapitan bender!

(Ta gra jest du?y plik i zajmie d?ugo za?adowa? (4,61 Megabytes))

Controls: Attack - (spacji), (Down, Down, spacji), (w gr?, w d?, spacji)
Defense - (Back), (Powrt, spacji), (Down, Powrt, spacji)
Chi Attack - Przytrzymaj nast?pnie naci?ni?cie spacji do trzymania niebieski pasek wype?nia si? dla Power Attack.

Dodaj tę grę do swojej strony internetowej!


Skopiować ten kod do swojej strony