Freelancer played 3638 times.
1 Gracz, Flash, Dzia?ania, Ninja, Walki, Beat Em Up

Gry górę - Nowe Gry - Gry losowe

Do you like this game? /

Description: Poci?g sta? si? prawdziwym T?umacz w tym Ninja stronie widzenia walki z gry. Zbuduj swoje umiej?tno?ci, jak pokona? swj wrogw!

Jak mo?na przej?? poprzez szkolenia odblokujesz umiej?tno?ci, to tylko kroki staj? si? prawdziwym my?liwcem. Po odblokowaniu kluczowym odpowiednie pismo b?dzie ?wieci? si? na dole ekranu. Istniej? niebieski, czerwony i bia?y barw na "menu" u do?u ekranu. Niebieski pasek pokazuje liczb? shurikens swoim gospodarstwie (maks. 4), jak zabi? wi?cej wrogw bar b?dzie powoli uzupe?nia?. Bia?y pasek pokazuje swj% energii masz zebrane. Po odblokowa? "Q" klucz, u?yj tego klucza w celu uzupe?nienia energii (przytrzymaj "Q" w d?). Czerwony pasek jest twoje zdrowie, kiedy zabraknie ci umr?.

Controls: Strza?ka w lewo i prawo-Klawisze przenie??.
Slash Attack: Strza?ka w d? klucza Slash Attack.
Prawy klawisz STRZA?KA-Teleport.

Dodaj tę grę do swojej strony internetowej!


Skopiować ten kod do swojej strony