Highway Pursuit played 46963 times.
1 Gracz, Flash, Dzia?ania, Shoot Em Up, Strzelanie, Zakup Sprz?tu Uaktualnie?, Broni?, Pistolety, Motocykl, Ulica, Obrona, Samochd

Gry górę - Nowe Gry - Gry losowe

Do you like this game? /

Description: Protect the armoured car from police assault, buy upgrades between levels.

Controls: Mouse - Aim/Shoot
Space - Grenade
R - Reload

Dodaj tę grę do swojej strony internetowej!


Skopiować ten kod do swojej strony