Final Fight played 20138 times.
1 Gracz, Flash, Dzia?ania, Walki

Gry górę - Nowe Gry - Gry losowe

Do you like this game? /

Description: Walka jak idziesz w d? ulicy, w "Streets of Rage" rodzaj walki gr?.

Controls: W, S, A, D - Ruch.
K - Jump.
J, L - Attack.

Dodaj tę grę do swojej strony internetowej!


Skopiować ten kod do swojej strony