Avatar Fire Nation Barge Barrage played 20673 times.
1 Gracz, Flash, Dzia?ania, Shoot Em Up, Strategia, Search And Destroy, Wojny, Zbierania Gier, Woda, ?d?

Gry górę - Nowe Gry - Gry losowe

Do you like this game? /

Description: Conquer plemiona ziemi i wody z Ksi??? Zuko przez ogie? narodu barkami. Wystarczy wybra? miejscowo?? chcesz atakowa?, a nast?pnie narz?dzia do siebie do walki. Wioski s? trudniejsze do zdobycia, je?li ich obrony s? wysokie. Zapisz uszkodzeniu firebenders strewn z wody, tworz?c swoje za?ogi. U?yj ich do gi?cia energii rzuca? Fireballs wroga do ?ciany. Uwa?aj na golems i morze zbyt smoki i zebra? niezb?dne power-upy.

Controls: Lewo / Prawo Arrow - Przenie?.
Up / Down Arrow - Szybko?? w gr? / d?.
A - strzela? z lewej barkami.
S - strzela? z prawej barkami.
Spacebar - Rozpocz?cie kr?gu ognia. (gdy licznik jest pe?na energii.)

Dodaj tę grę do swojej strony internetowej!


Skopiować ten kod do swojej strony