Ghost Raider: Demon Duel played 177953 times.
1 Gracz, Flash, Dzia?ania, Zabijanie, Ghost, Smash, Zombie

Gry górę - Nowe Gry - Gry losowe

Do you like this game? /

Description: Wyeliminuj wszystkie zombie smashing przez nich przy u?yciu pot??n? broni? w opalenie metalu ?a?cuch i niech nie dotyka? ?adnych zombie, je?li zdarzy?o si?, ?e w grze jest ponad ...

Controls: Spacja atak klawisz strza?ki w lewo, aby przej?? w lewo i strza?ki w prawo, aby przej?? w prawo.

Dodaj tę grę do swojej strony internetowej!


Skopiować ten kod do swojej strony