Sponge Bob SquarePants Bikini Bottom Bust Up played 149209 times.
1 Gracz, Flash, Dzia?ania, Seria, Walki

Gry górę - Nowe Gry - Gry losowe

Do you like this game? /

Description: W walce z gry SpongeBob znakw. Dwa tryby walki.

Controls: Lewo / Prawo Arrow - Dodge.
S, D - Punch.
Spacebar - Special Attack.

Dodaj tę grę do swojej strony internetowej!


Skopiować ten kod do swojej strony