Battlefield Game played 481303 times.
1 Gracz, Flash, Dzia?ania, Shoot Em Up, Strzelanie, Zakup Sprz?tu Uaktualnie?, Broni?, Pistolety, Obrona

Gry górę - Nowe Gry - Gry losowe

Do you like this game? /

Description: Shoot all your enemies and don't let them destroy your wall.

Controls: Mouse - Aim / Shoot.
Spacebar - Zoom.
Up / Down Arrow Keys - Switch weapon.

Dodaj tę grę do swojej strony internetowej!


Skopiować ten kod do swojej strony