Tetrix played 7369 times.
1 Gracz, Flash, Arcade, Tetris

Gry górę - Nowe Gry - Gry losowe

Do you like this game? /

Description: Fun 3d wersja tetris.

Controls: Strza?ek, aby przenie??.
Spacja-Aby obrci?.

Dodaj tę grę do swojej strony internetowej!


Skopiować ten kod do swojej strony