Think Tanks played 11237 times.
1 Gracz, Dzia?ania, Strzelanie, Wojsko, Wojny, Walki, Zbiornik

Gry górę - Nowe Gry - Gry losowe

Do you like this game? /

Description: Defend yourself in Think Tanks, the shooting game with crafty computer controlled opponents. Drive and dodge your way to victory while upgrading your tank to win.

Controls: WSAD keys to move Mouse to aim and shoot.

Dodaj tę grę do swojej strony internetowej!


Skopiować ten kod do swojej strony