Tax Smack played 47336 times.
1 Gracz, Flash, Dzia?ania, Czas Gry, Zabawny, Punch

Gry górę - Nowe Gry - Gry losowe

Do you like this game? /

Description: Podatki podkre?laj?c was? Czuj? si? lepiej przez smacking oko?o nasze wirtualne ksi?gowego. Im wi?cej ma on z kieszeni, tym lepiej b?dziesz czu? po dobrym Rzuc.

Controls: U?yj myszki punch.

Dodaj tę grę do swojej strony internetowej!


Skopiować ten kod do swojej strony