2006 Peace Cup Korea played 404296 times.
1 Gracz, Flash, Sporty, Pi?ka, Pi?ka No?na, Pi?ka No?na

Gry górę - Nowe Gry - Gry losowe

Do you like this game? /

Description: Kick w Pi?ka no?na, wybranie k?ta skr?tu i pr?dko?ci i prby go?ci przesz?y cel opiekun.

Controls: U?yj spacji interakcji.

Dodaj tę grę do swojej strony internetowej!


Skopiować ten kod do swojej strony