Spaceman Ace played 3665 times.
1 Gracz, Flash, Dzia?ania, Shoot Em Up

Gry górę - Nowe Gry - Gry losowe

Do you like this game? /

Description: Jeste? Stan Spaceman asa i miejsca bazy zosta?o ponad prowadzone przez Mylan w Mage. Twoja podstawa oparta jest na jego pozosta?o?ci zamku, ale nadszed? czas, aby je wyczy?ci?, jak go i stworzy? potwora. Zaczynasz w lochu i musz? pracowa? w gr?. Mo?esz zbiera? obiekty po drodze, ktra b?dzie pomaga? w d??eniu. Best of luck w Spaceman Ace gry.

Controls: Lewo / Prawo Arrow Keys - Przenie?.
Strza?ka w gr? Klucz - Jump.
Mouse - Cel / Shoot.
ESC - ucieczki przed niebezpiecze?stwem (Zwraca si? do sceny wjazdu).

Dodaj tę grę do swojej strony internetowej!


Skopiować ten kod do swojej strony