Kill Time in Office played 100148 times.
1 Gracz, Flash, Zabawny, Dziewczyna, Symulacja

Gry górę - Nowe Gry - Gry losowe

Do you like this game? /

Description: Staraj si? robi? wszystko, co w czasie godzin pracy biura, ale nie pozwl swoim szefie zna?! Je?eli szef wychodzi, po prostu kliknij na komputerze, aby wznowi? prac?. Don't get caught lub b?dziesz pijany.

Controls: U?yj myszki do interakcji.

Dodaj tę grę do swojej strony internetowej!


Skopiować ten kod do swojej strony