Bushido Fighters played 8348 times.
1 Gracz, Flash, Walki

Gry górę - Nowe Gry - Gry losowe

Do you like this game? /

Description: Wybierz swj ulubiony charakter i kopa? przeciwnikw ass1!

Controls: Strza?ek ruch
Strza?ka w d?, aby zablokowa?
2, aby przej?? kopa?
Q za wysokie kopni?cie
W wysokiej punch
A niskie kopni?cie
S niskowarto?ciowych punch

Dodaj tę grę do swojej strony internetowej!


Skopiować ten kod do swojej strony