Wall-E The Video Game played 5115 times.
1 Gracz, Flash, Myszy Umiej?tno?ci, Czas Gry, Pasuj?ce Do Gry, Robots

Gry górę - Nowe Gry - Gry losowe

Do you like this game? /

Description: Celem gry jest szybkie dostosowanie 2 lub wi?cej przedmioty poziomo lub pionowo, po prostu klikaj?c myszk? z wami. Masz 5 minut, aby zebra? tyle punktw, jak to tylko mo?liwe. Pomy?l szybko!

Controls: U?yj myszki do interakcji.

Dodaj tę grę do swojej strony internetowej!


Skopiować ten kod do swojej strony