Mud and Blood 2 played 76514 times.
1 Gracz, Flash, Dzia?ania, Seria, Strategia, Wojsko, Wojny, Walki

Gry górę - Nowe Gry - Gry losowe

Do you like this game? /

Description: Przenie? ?o?nierzy wok?, nale?y uaktualni? je, a bardziej, ?e podejm? oni obecnie fale wrogich ?o?nierzy.

Controls: U?yj myszki do interakcji.

Dodaj tę grę do swojej strony internetowej!


Skopiować ten kod do swojej strony